Kwaliteit, complimenten en klachten

Kwaliteit

De NAAV heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Daarom is informatie van u als cliënt van een van onze leden voor ons van groot belang. Wij vragen u dan ook om uw ervaringen met ons te delen via het NAAV-enquêteformulier. Dat kunt online invullen en versturen.

Complimenten

Heeft u een compliment, bent u zeer tevreden over een bepaalde behandeling of heeft u een tip, dan horen we dat uiteraard heel graag. U kunt die insturen naar het Secretariaat van de NAAV (email info@naav.nl).

Klachten

Zorg verlenen is en blijft mensenwerk. Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent. Als u een klacht over uw behandelaar of de behandeling hebt, kunt u dat kenbaar maken. Als zorgverleners hebben de leden van onze vereniging een klachtenregeling die voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Voor het behandelen van een klacht zijn een aantal stappen mogelijk:

1. Bespreek uw klacht schriftelijk of mondeling direct met uw behandelaar. Het is begrijpelijk dat u daarvoor een drempel over moet. Toch zal uw behandelaar het waarderen dat op die manier de relatie hersteld kan worden.

2. Mocht u er met uw behandelaar toch niet uitkomen, dan kunt u de klacht voorleggen aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de NAAV. De klachtenfunctionaris is geen lid van de NAAV. Hij/zij kan u desgewenst helpen bij het op schrift stellen van de klacht en zal, met uw instemming, bemiddelen tussen u en uw behandelaar.

De NAAV heeft hiervoor de klachtenfunctionarissen van buro Klacht & Company aangezocht om een klacht onafhankelijk en professioneel volgens de voorschriften van de Wkkgz af te handelen.

3. Indien u toch niet tevreden bent over de uitkomst van bovenstaande stappen kunt u uw klacht voorleggen aan de Stichting Geschilleninstantie Complementaire/Integrale Geneeskunde (SGCIG). Dat is een wettelijk erkende geschilleninstantie. Het SGCIG doet een voor beide partijen bindende uitspraak. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het Secretariaat van de NAAV. De behandeling van een klacht is voor u kosteloos.