Vereniging

De NAAV is een ‘community of practice’ van acupunctuurartsen. De NAAV is aanspreekpunt voor beroepsinhoudelijke en maatschappelijke aangelegenheden betreffende het specialisme acupunctuur door artsen.

De NAAV beheert een register van op dit moment 140 artsen. Daarin staan BIG-geregistreerde huisartsen, bedrijfsartsen, medisch specialisten, tandartsen en basisartsen Zij zijn allen in bezit van een erkend acupunctuur-diploma en voldoen aan de NAAV herregistratie-eisen. Een registerlid van de NAAV is een regulier Westers opgeleid arts die een extra specialisatie heeft gedaan in de acupunctuur.

De Reglementen van de NAAV zijn in lijn met die van de KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst). De kwaliteitseisen die aan registerleden van de NAAV worden gesteld zijn vergelijkbaar met de eisen die andere artsen-beroepsverenigingen aan hun leden stellen. De kwaliteitseisen van de NAAV zijn in 2009 goedgekeurd door de Stichting Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO. Alle NAAV-leden houden zich aan de KNMG Gedragsregel niet-reguliere behandelwijzen.

Ook voldoet een NAAV registerlid aan alle eisen zoals die gesteld zijn in de kwaliteitswet Wkkgz.