Lidmaatschap

NAAV-LIDMAATSCHAP:

Soorten leden:

  • Registerleden: houden praktijk (en ingeschreven bij KvK en Vektis)
  • Aspirant-leden: zijn in opleiding voor acupunctuur en voeren nog geen praktijk
  • Senior- of rustende leden: houden geen praktijk meer, vanwege leeftijd of tijdelijk bij ziekte, sabbatical of zwangerschap
  • Buitengewone leden: zijn nauw betrokken bij de NAAV en worden door het Bestuur gevraagd

Voorwaarden:

Voor een volwaardige registerlidmaatschap van de NAAV is een BIG-registratie in Nederland als arts of tandarts vereist en een einddiploma van een door de NAAV-Onderwijscommissie goedgekeurde opleiding in de Acupunctuur voor artsen.

Zie hiervoor de Statuten, Reglementen en Gedragsregels (op te vragen bij het Secretariaat). Zij die elders een acupunctuuropleiding op minimaal dezelfde niveau als de NAAV acupunctuur basisopleiding hebben gevolgd kunnen na beoordeling door de Onderwijscommissie al of niet onder voorwaarden ook worden toegelaten.

Inschrijfformulieren voor het lidmaatschap kunt u hier downloaden en ingevuld met de benodigde bijlages opsturen naar het secretariaat: info@naav.nl

Een opleiding in acupunctuur volgen

Bent u (tand)arts en u wilt een opleiding in de acupunctuur volgen dan verwijzen we u graag naar de Stichting Artsen en Medische Acupunctuur (http://www.sameda.nl).

Adreswijziging: Praktijkgegevens zijn gegevens die op de openbare site worden geplaatst. Wijzig zelf ook uw gegevens bij de KvK, VEKTIS (ivm zorgerlenersAGB-codes) en diverse zorggidsen.

let op: uw niet-openbare privéadres en privé-e-mailadres zullen uitsluitend voor correspondentie met de NAAV worden gebruikt.

Beëindiging/omzetting lidmaatschap: het NAAV-lidmaatschap geldt voor de duur van een volledig kalenderjaar. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Verzoeken tot beëindigen of omzetting dienen altijd schriftelijk (per e-mail of per post) en uiterlijk 30 november van het kalenderjaar bij het NAAV-secretariaat te worden ingediend.