Artsenleidraad COVID-19

De NAAV heeft een artsenleidraad opgesteld met extra zorgvuldigheidsregels die moeten beantwoorden aan de gestelde veiligheidseisen. Hiermee wordt de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Extra aandacht dient vooral te worden gegeven aan risicogroepen met een verhoogde kans op complicaties bij een eventuele corona besmetting. Zij zullen worden geadviseerd de behandeling zoveel mogelijk uit te stellen.

Deze artsenleidraad is samengesteld met de laatste wetenschappelijke inzichten en wordt regelmatig bijgewerkt. De leidraad is te downloaden bij http://www.mijncoronaprotocol.nl