Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De NAAV houdt geen gegevens bij wie op de websites gekeken heeft. Alle communicaties via de website (zoals vragen en reacties) worden direct doorgestuurd naar het Secretariaat en er worden geen kopieen bijgehouden op de webservers.

De NAAV heeft een interne AVG-proof huishoudelijk reglement opgesteld en voldoet aan alle regelingen van de autoriteiten. Een kopie van het reglement kunt u opvragen bij het Secretariaat.