De NAAV is een vereniging met een register van gecertificeerde BIG-geregistreerde (tand)artsen die zich hebben gespecialiseerd in alle vormen van acupunctuur. De patient krijgt allereerst een reguliere medische anamnese, medisch onderzoek en er wordt een behandelplan opgesteld geheel conform de KNMG-richtlijn niet-reguliere behandelvormen waarbij de verschillende mogelijke behandelvormen naast elkaar zijn gezet.

Voor het acupunctuurgedeelte heeft de NAAV strikte opleidingseisen opgesteld waarbij de effectiviteit en veiligheid van de toegepaste acupunctuur voorop staat. De (tand)arts dient dan ook na het voltooien van de medische vervolgopleiding voor acupunctuur over competenties te beschikken conform het CANmed model.

(Tand)artsen die elders in opleiding zijn voor acupunctuur (bv Qing Bai, SWERF, CMC) dan wel over een afgeronde acupunctuur diploma beschikken kunnen in aanmerking komen voor het registerlidmaatschap van de NAAV. Met name een aanvullende medische opleiding waarbij de nadruk gelegd zal worden op de wetenschappelijke en medische onderbouwing van acupunctuur kan onderdeel uitmaken van de toelating.

Ook is het mogelijk om een in-house opleiding te volgen bij de NAAV, die bestaat uit 4 modules, te weten de Traditionele Acupunctuur (TA), de Medische Acupunctuur (MA), de Micro-systeem Acupunctuur (MsA) en de Neuraaltherapie (NT).

Bent u geinteresseerd in een opleiding tot (tand)arts voor acupunctuur, neem dan contact op met het secretariaat voor nadere informatie.