De NAAV is een vereniging met een register van gecertificeerde BIG-geregistreerde (tand)artsen die zich hebben gespecialiseerd in alle vormen van acupunctuur. De patient krijgt allereerst een reguliere medische anamnese, medisch onderzoek en er wordt een behandelplan opgesteld geheel conform de KNMG-richtlijn niet-reguliere behandelvormen waarbij de verschillende mogelijke behandelvormen naast elkaar zijn gezet.

Voor het acupunctuurgedeelte heeft de NAAV strikte opleidingseisen opgesteld waarbij de effectiviteit en veiligheid van de toegepaste acupunctuur voorop staat. De (tand)arts dient dan ook na het voltooien van de medische vervolgopleiding voor acupunctuur over competenties te beschikken conform het CANmed model.

Ook dient er bij de opleiding tot arts voor acupuntuur ruim aandacht te worden geschonken aan de medische en wetenschappelijke onderbouwing van acupunctuur.

Bent u geinteresseerd in een opleiding tot (tand)arts voor acupunctuur, dan verwijzen we u graag door naar de website van Stichting Arsten en Medische Acupunctuur ( http://www.sameda.nl ). Deze stichting heeft een nauwe samenwerking met de NAAV en leidt op volgens de beroepseisen die door de vereniging zijn opgesteld. Met een einddiploma van Sameda kunt u als acupuncturist worden geregistreerd in het artsenregister van de NAAV.

In het kader van Europese regeling op uitwisseling en erkenning van diploma’s is het mogelijk dat de door u gevolgde opleiding van arts voor acupunctuur, die u elders heeft afgerond ook recht geeft op toelating tot het NAAV register. In dat geval kunt u contact opnemen met het secretariaat van de NAAV  ( info@naav.nl ) voor meer informatie.