Lidmaatschap

NAAV-LIDMAATSCHAP:

Voorwaarden: voor het volwaardige Praktijklidmaatschap van de NAAV is een BIG-registratie in Nederland als arts of tandarts vereist en een door de NAAV-Onderwijscommissie goedgekeurde opleiding in de Acupunctuur.

Zie ook Statuten, Reglementen en Gedragsregels (op te vragen bij het Secretariaat).

Inschrijfformulieren voor het lidmaatschap kunt u aanvragen bij het secretariaat: info@naav.nl

Soorten leden:

  • Registerleden: houden praktijk (en ingeschreven bij KvK en Vektis)
  • Aspirant-leden: zijn in opleiding voor acupunctuur en voeren geen praktijk
  • Senior- of rustende leden: houden geen praktijk meer, vanwege leeftijd of tijdelijk bij ziekte, sabbatical of zwangerschap
  • Buitengewone leden: zijn nauw betrokken bij de NAAV en worden door het Bestuur gevraagd

Adreswijzigingen, etc.: stuur uw nieuwe gegevens naar het NAAV-secretariaat, bij voorkeur per e-mail naar info@naav.nl of per post naar Onderwierum 8, 9959 TA Onderdendam.

Beëindiging/omzetting lidmaatschap: het NAAV-lidmaatschap geldt voor de duur van een volledig kalenderjaar. Tussentijds opzeggen of omzetten is niet mogelijk. Verzoeken tot beëindigen of omzetting dienen altijd schriftelijk (per e-mail of per post) en uiterlijk voor 1 december van het kalenderjaar bij het NAAV-secretariaat te worden ingedient.

Inschrijven kan wel gedurende het jaar.

Inschrijfformulier: aan te vragen bij het secretariaat.

Adreswijziging: let op: het privéadres en het privé-e-mailadres zullen voor correspondentie met de NAAV worden gebruikt. De praktijkgegevens zijn de gegevens die op de openbare site worden geplaatst.

Wijzig zelf uw gegevens zo ook bij VEKTIS (ivm zorgerlenersAGB-codes) en diverse zorggidsen.